PROSJEKTER

prosjekt Ellingsens Hotel

Et prosjekt påbegynt i dag på Ellingsens Hotel i Egersund er en bygning som ble bygget i 1846. Et av flere prosjekter blir utført sammen med samerbeidspartnerene.

KONTAKT

E-POST: marius@mariusgruppen.no
MOBIL: (+47) 40 45 59 83
ADRESSE: Nedre Skarås 28A, 4380 Hauge i Dalane